Historie lékárny

Bylo nebylo, aneb pohádka, jak to všechno začalo ….

Před mnoha a mnoha lety, ve starobylém hornickém městečku Stříbře, začala studovat jedna mladá dívenka školu alchymie… Roky ubíhaly a když už se blížila k závěrečným zkouškám a získání titulu , byla vyslána do světa na zkušenou,aby získala vědomosti ze západního světa. Za devatero horami a devatero řekami si našla útočiště u již zkušeného lékárníka, který byl s její prací natolik spokojen,že jí nabídl, aby společně čarovali i u nás v Čechách. To ovšem netušil, do jakého jinotajného světa se vrhá … Začala hra s kouzelnými proutky a hledání vhodné barabizny v blízkosti náměstí k alchymistickým pokusům a výrobě lektvarů. Za plnou bednu zlaťáků jsme jednu získali od zdejšího pána Álojse a tím začala ta pravá mela.Barabiznu upravit do vhodných tvarů, aby pánům shora byla dosti dobrá a mohla sloužiti jak vrchnosti tak poddaným. Léta páně 1995, za tuhých mrazů 11. dne posledního měsíce téhož roku se otevřely brány dnešního sídla.

„ Jak ale nazvat tak jedinečné sídlo? “ přemýšleli mudrcové z celého širokého okolí při popíjení meduňkového čaje. „Jasně !!“ zvolal jeden z nich. MEDUŇKA …. latinsky MELISSA …. „ Ta vždy pomůže a uklidní mysl, snižuje stres,uvolňuje napětí… to je ten pravý název! “

Jak léta ubíhala, bylo stále těžší a těžší sehnat ty nejlepší vyznavače tohoto řemesla. Vystřídala se zde spousta čarodějů a čarodějek, ale stále to nebylo ono. Moudrá sova pravila: „ Chceš-li dobrou firmu míti, musíš svoji pokrevní sestru osloviti “… Jak řekla, tak se stalo. Po letech nádeničení v zákoutí začala sestra studovati obor lékárenský a dopracovala se do stavu diplomovaného asistenta. „Nuž sestro, již nás dvě nemůže nic poraziti, tolik jsme toho spolu zvládly, ale další šikovné mladé ručky by se zde jistě neztratily.“ Z daleka předaleka se donesla na sever Čech zpráva a mladá dívka chtíc u nás své umění ukázati, své obydlí opustila a ucházejíc se o místo další asistentky u nás již zůstala.

Můj dávný učitel nedávno pravil : „ Dívenko, již jsem své poslání splnil a vím, že už to zde budeš zvládat sama“. „ Budu se věnovat alchymistickému řemeslu v zahraničí a ty zde hospodař podle svého nejlepšího svědomí. Vím, že je na Tebe spolehnutí a s klidným srdcem Tě zde nechávám… “ Nechť je Melissa jen Tvá.